Nutricionistički pregled

Pregled obuhvata merenje telesne vode, masti u mišićne mase, stanje metabolizma i BMI

  • Izrada svih vrsta individualnih dijeta sa kompletnim režimom ishrane
  • Program smanjenja, povećanja ili održavanja telesne težine
  • Programi za sve starosne dobi i stanja organizma
  • Besplatna kontrolna merenja na svakih 14 dana

Svaka individualna dijeta podrazumeva da je usklađena prema: zdravstvenom stanju klijenta, njegovim prehrambenim navikama, životnom i radnom tempu.

Pre dolaska na pregled potrebno je uraditi određene krvne analize.

Nakon detaljnog uvida u krvne analize, kompletnu anamnezu i određivanja brojnih parametara izrađuje se individualni dijetetski režim ishrane.

Podelite ovaj tekst
Pratite nas na društvenim mrežama