Nokti kao kožni adneksi predstavljaju ogledalo čoveka, ali su vrlo podložni traumama i narušavanju estetskog izgleda.

Na noktima, naročito na nogama, vrlo često se razvijaju gljivične infekcije. U početku ove infekcije zahvataju samo jedan nokat, kasnije se šire na ostale, čaki i na okolnu kožu. Pogoršanju kliničke slike pogoduje vlažna sredina, te su ove infekcije znatno upornije i sporije se leče u koliko zahvate nokatne ploče na stopalima. Nokti pod dejstvom gljivica menjaju boju, postaju krti, trošni, kod težih oblika dolazi do formiranja nokatnih džepova i deformacija nokatnih ploča.

Nokti pored gljivičnih infekcije često doživljavaju mehanički pritisak koji može dovesti do pojave uraslog nokta, zapaljenskih, gnojnih procesa, divljeg mesa ( granulaciono tkivo ), čak i do pojave kandžastih noktiju. Sve ove promene praćene su povišenom temperaturom, bolom, neprijatnošću pri hodu.

Medicinska obrada podrazumeva sanaciju problema nokatnih ploča. Uključuje njihovu medicinsku obradu, ali u koliko je potrebno i radiotalasnu hirurgiju. U situacijama kada su u pitanju gljivične infekcije i zapaljenski procesi pored intervencije na nokatnoj ploči uključuje se adekvatna topikalna nega.