Patohistološka verifikacija je mikroskopska analiza uzorka tkiva u svrhu postavljanja dijagnoze. Analizu vrši specijalista patologije nakon obrade uzorka tkiva.
Veoma je važno uraditi PHD budući da klinička slika i izgled patološki promenjenog tkiva ne otkriva pravu prirodu bolesti, te se konačna dijagnoza postavlja nakon obavljene patohistološke analize.