Fibromi su benigni izraštaji vezivnog tkiva. Mogu biti pojedinačni ili multipni izraštaji na koži. Najčešće se javljaju na koži kapaka, vratu, pazuhu i preponama. Jasno su ograničene na koži, okruglog ili ovalnog oblika. Uskom peteljkom su vezani za podlogu (fibroma pendulum), a u nekim slučajevima imaju široku bazu.Mogu biti veličine od nekoliko mm do nekoliko cm u prečniku, tzv. gigantski fibromi.

U Feniks 07 centru radiotalasima je pacijentu uklonjen jedan gigantski fibrom sa grudne zone koji je bio dugačak 9cm i tezak 19g (pH nalaz uredan, urađena foto-dokumentacija pre intervencije).

Mogu biti tvrde konzistencije (fibroma durum) ili meke (fibroma molle). Boja fibroma je malo tamnija od okolne kože, a u predelu pazuha i prepona najčešće su modrikaste boje ili hiperpigmentisani.

Ovo su promene koje pacijenti često mešaju sa visećim bradavicama ili mladežima.

Predispozicija za nastanak fibroma je gojaznost, hormonski disbalans i genetska predispozicija.

Do sada se smatralo da nisu virusne promene, ali su novija istraživanja otkrila prisustvo humanog papiloma virusa (HPV) tipa 6 i 11 u promenama. To je jedan od razloga koji objašnjava njihovo rasejavanje kod jednog broja pacijenata, te ih na vreme treba ukloniti.
Jedan od problema može nastati povređivanjem ili uvrtanjem fibroma, što može da izazove upalu, bol i krvarenje. Tokom letnjeg perioda često se u prevojnim regijama (pazuh, prepone, ispod grudi) javlja svrab, iritacija i time se stvaraju uslovi za razvoj sekundarne infekcije.
Pored svih argumenata za njihovo uklanjanje u jednoj bezbolnoj intervenciji treba istaći i estetski aspekt lečenja koji je neosporan.